top of page
grid paper background.jpeg

Fair Pay
Wij zijn gebonden aan de Cao Toneel en Dans. Ons beloningsbeleid is gebaseerd op deze cao en de Fair Practice Code. Het bestuur is onbezoldigd en Bruckman Projecten heeft geen medewerkers in dienst. Alle betrokken zzp-ers ontvangen een fair pay honorering volgens artikel 14 lid 5 en andere richtlijnen van de Cao Toneel en Dans.

bottom of page